Bewindvoering

Wat is bewindvoering

Bewindvoering is een door de rechtbank uitgesproken maatregel om iemand te helpen die zelf niet (meer) voor zijn financiële zaken kan zorgen. Zijn geld en goederen worden dan door de bewindvoerder beheerd.
Hierbij is het niet zo dat de betrokkene niets meer te zeggen heeft over zijn bezittingen en inkomsten. De bewindvoerder heeft de opdracht beslissingen zoveel mogelijk te nemen in overleg met de betrokkene maar uiteindelijk neemt de bewindvoerder de beslissingen.


De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen zichzelf of tegen schuldeisers. De maatregelen zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van minderjarigen.
De taak van de bewindvoerder is om een verantwoord en veilig financieel beheer te verzorgen voor personen die daar zelf om uiteenlopende redenen niet meer toe in staat zijn.
Hierbij is het doel van bewindvoering om financiële stabiliteit te creëren en toe te werken naar een gezonde financiële situatie.
De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter.Wie komen voor bewindvoering in aanmerking bij Tax Bewind?

  • Personen die om uiteenlopende redenen zelf niet (meer) in staat zijn om hun financiën op een goede manier te beheren
  • Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Mensen met psychische problemen (denk aan NAH, autisme, borderline)
  • Mensen met een slechte gezondheid, en daardoor belemmerd worden in het beheren van hun eigen financiën
  • Ouderen (bv. Bij wie de partner die altijd de financiën deed wegvalt)